ἀγλαό-κωμος

[16] ἀγλαό-κωμος φωνή, das Fest verherrlichende Stimme, Pind. Ol. 3, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: