ἀγλαό-κοιτος

[16] ἀγλαό-κοιτος, mit einem Ehrenplatz am Tische, Suid.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: