ἀγλαό-κολπος

[16] ἀγλαό-κολπος, Lesart einiger mss. Pind. N. 3, 56.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika