ἀγλαό-κουρος

[16] ἀγλαό-κουρος Κόρινϑος, Pind. Ol. 13, 5, mit herrlichen Kindern.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: