ἀγλαό-μορφος

[16] ἀγλαό-μορφος, von herrlicher Gestalt, l. v. Hom. H. Cer. 23; oft Sp. D., z. B. Ep. ad. 690 (VII, 343); Hym. in Bacch. (IX. 524), wie Inscr. 38.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: