ἀγλαό-παις

[16] ἀγλαό-παις, ὁ, ἡ, mit schönen Kindern, Opp. H. 2, 41, γενέϑλη, Nonn.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika