ἀγλαό-πεπλος

[16] ἀγλαό-πεπλος, schöngekleidet, Θέτις Qm. Sm. 11, 240.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 16.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika