ἀγριότης

[23] ἀγριότης, ητος, ἡ, 1) der wilde Zustand der Pflanzen, Theophr., Wildheit der Thiere u. übertr. 2) Rohheit, Leidenschaftlichkeit, der πρᾳότης entgeggstzt, Plat. conv. 179 d; αἱ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἀγριότητες Dem. 26, 26.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 23.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: