ἀγριόω

[23] ἀγριόω, wild machen, pass. verwildern, zunächst von Pflanzen, Theophr.; vom Lande, ὁ τόπος ἠγρίωτο βάτοις Long. 1, 20; πρόςωπον, ein Gesicht, auf dem sich der Zorn ausdrückt, Xen. Cvr. 1, 4, 24; übertr. erzürnen, Soph. Phil. 1303; ἐπὶ τοῖςδε οὐκ ἠγριούμην Eur. El. 1030, wie Plut. Pyrrh. 15; Luc. πέλαγος ἠγριωμένον Tox. 20; γλῶσσα ἠγρίωται Ar. Ran. 896; Plut. ἠγριώϑησαν πρὸς αὐτόν, wurden gegen ihn erbittert, Pericl. 34; das act. erst bei Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 23.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: