ἀγροικία

[24] ἀγροικία, , 1) das Leben auf dem Lande, das Land selbst, Plut. Parall. 24; auch im plur., in agris, ebenda 22 u. öfter Sp., πόλις entgegengesetzt, vgl. Aesop. 91. – 2) bäurisches Wesen, Plat. Gorg. 461 c Phaedr. 269 b; καὶ ἀνελευϑερία Rep. VIII, 560 d; καὶ σκληρότης X, 607 b; Arist. Nicom. 2, 7 setzt εὐτραπελία als Medium zw. ἀγρ. u. βωμολοχία; oft bei Plut. u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 24.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: