ἀγροικίζομαι

[24] ἀγροικίζομαι, med. sich bäurisch betragen, Plat. Theaet. 146 a; öfter Plut., der auch ἀγρ. καὶ χαλεπαίνειν verb., auf rohe Weise zürnen, Sylla 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 24.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: