ἀγροιότατοι

[24] ἀγροιότατοι βαρβάρων, steht D. H. 1, 89, wofür ἀγροικότατοι richtige Vermuthung Sylburgs.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 24.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: