ἀγροιώτης

[24] ἀγροιώτης, , Landmann, Hom. ἀνέρες-ῶται Il. 11, 549. 15, 272, λαοί 11, 676, βουκόλοι Od. 11, 293, νήπιοι 21, 85; – Hes. Sc. 39. – Ar. Th. 58, in dor. Form; Theocr. 13, 44. 25, 23 u. Sp. D.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 24.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: