ἀγχί-πλους

[26] ἀγχί-πλους πόρος, nahe, d. i. kurze Seefahrt, Eur. Iph. T. 1325.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 26.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: