ἀγχί-πολις

[26] ἀγχί-πολις, Ἄρῆς, der Stadt nahe, sie schützend, Soph. Ant. 958; andere lesen ἀγχίπτολις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 26.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika