ἀγχιστίνδην

[26] ἀγχιστίνδην, der Verwandtschaft gemäß, Sol., VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 26.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: