ἀγχιστῖνος

[26] ἀγχιστῖνος, nahe aneinander, Hom. fünfmal, Iliad. 5, 141 αἱ μέν τ' ἀγχιστῖναι ἐπ' ἀλλήλῃσι κέχυνται, Iliad. 17, 361 Od. 22, 118. 24, 181. 449 τοὶ δ' ἀγχιστῖνοι ἔπιπτον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 26.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: