ἀγωγαῖος

[29] ἀγωγαῖος, zum Leiten dienend, κυνάγχη Leon. Tar. 34 (VI, 35).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 29.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: