ἀγωγεύς

[29] ἀγωγεύς, , der da fortschafft, Her. 2, 175. Nach VLL. auch der Ankläger. Dah. wie ῥυτήρ, Leitseil, Zügel, Soph. frg. 801; Xen. Equ. 8, 3; Pol. 3, 43; προςλαβὼν τὸν ἀγωγέα βραχύτερον Stratt. Poll. 10, 55; vgl. B. A. 22, auch Leitseil der Jagdhunde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 29.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: