ἀγωγή

[29] ἀγωγή, , Leitung, Führung, Plat. Legg. VII, 819 c; νόμου I, 645 a; ἁμάξης ἀγωγῆς δέοιτ' ἄν, es bedürfte eines Wagens zum Fahren, ἀγωγὴν ποιεῖσϑαι, = ἄγειν, [29] abfahren, Thuc. 4, 29; – ἡ εἰς ὀλίγους ἀγ. 5, 85, das Vorführen; αἱ ἀγωγαί, die Märsche, Xen. Cyr. 6, 1, 23. Das Herbeischaffen, Aesch. Ag. 1236; Soph. O. C. 668; αγωγὴν πραγμάτων ποιεῖσϑαι, die Geschäfte leiten, Pol. 3, 8, 5 auch ἦγε τὴν ἀγωγὴν τῆς πολιτείας οὕτως. – Erziehung, Pol. 1, 32; Luc. Nigr. 28. Daher Lebensweise, Ar. Eth. N. 10, 7; Medic.; Philosophenschule, wie Sext. Emp. ἀγωγή erkl. αἵρεσις βίου ἤ τινος πράγματος περὶ ἕνα ἢ πολλοὺς γινομένη. Bei den Rhetoren: Schreibart, Styl; bei den Musikern: das Tempo der Musik.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 29-30.
Lizenz:
Faksimiles:
29 | 30
Kategorien: