ἀεί-κλονος

[39] ἀεί-κλονος stand sonst Ep. ad. 434, wo (IX, 32) ἀεὶ κλόνος restituirt ist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 39.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: