ἀηδόνειος

[44] ἀηδόνειος, von der Nachtigall, γόος Aesch. frg. B. A. 349; richtiger ἀηδόνιος, wie νόμος, Nachtigallenweise, Ar. Ran. 683; πέτρα Eur. Ion. 1482; ὕπνος, d. i. geringer Schlaf, Nicochar. B. A. 349.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 44.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: