ἀθάρη

[45] ἀθάρη, , Weizenmehlbrei, Ar. Plut. 683 und a. com., neben ἔτνος Crates B. A. 3521 nach B. A. 10 πυρῶν ἡψημένων καὶ διακεχυμένων; äolisch ἀϑήρη. Nach Plin. H. N. 22, 25 ägyptisch.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 45.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: