ἀθρέω

[47] ἀθρέω, Ableitung dunkel, sorgfältig betrachten, scharf hinsehen, μετ' ἐπιτάσεως ὁρᾶν, Hom. fünfmal, Iliad. 10, 11 ὅτ' ἐς πεδίον τὸ Τρωικὸν ἀϑρήσειεν, 12, 391 μή τις Ἀχαιῶν βλήμενον ἀϑρήσειε, 14, 334 εἴ τις νῶι ϑεῶν αἰειγενετάων εὕδοντ' ἀϑρήσειε, Od. 12, 232 οὐδέ πῃ ἀϑρῆσαι δυνάμην, 19, 478 ἡ δ' οὔτ' ἀϑρῆσαι δύνατ' ἀντίη οὔτε νοῆσαι; – Pind. P. 2, 70 ἄϑρησον. Auch Trag., bes. ἄϑρησον, oft Eur.; Ar. ἀϑρήσω τουτονὶ ὅτι δρᾷ Nub. 721; Sp. D. In Prosa, mit σκέπτεσϑαι verb. Isocr. 5, 43; mit ὁράω Plat. Parm. 144 d; am häufigsten ἄϑρει, siehe, betrachte, bes. Plat.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 47.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: