ἀθροίζω

[47] ἀθροίζω (ἀϑρόος), versammeln: bes. vom Kriegsheer u. Volksversammlungen, λαόν Soph. O. R. 144; ἤϑροιστο Aesch. Pers. 406; Eur. oft, z. B. στράτευμα Hel. 50; λαόν Or. 871; Ἑλλάδα 647; πολλὴν ἀσπίδα Phoen. 78; übertr. λόγων περιπλοκάς, künstlich Wortgeflecht hausen, u. πνεῦμ' ἄϑροισον, schöpfe Athem, 498. 858; ἠϑροίκει Xen. Hell. 1, 1, 32. In Prosa, bes. im pass., versammelt werden und sich versammeln, στρατιὰ ἀϑροίζεται Isocr. 4, 185; Thuc.; Xen. ἠϑροίσϑησαν καὶ ἀντεπετάξαντο Hell. 3, 4, 22; ἠϑροισμένοι 6, 5, 8; med. ἀϑροίσασϑαι τὴν δὐναμιν Cyr. 3, 1, 19; übertr. φόβος ἤϑροισται 5, 2, 34; auch vom Geiste: sich sammeln, sich zusammennehmen, Plat. Phaed. 67 c 83 a, durch die hinzugefügten verba συναγείρεσϑαι u. συλλέγεσϑαι als ungewöhnliche Wendung bezeichnet. [Die Form ἁϑροίζω, von den Alten als att. etwähnt, ist nur in einzelnen Stellen von einigen Herausgebern aufgenommen, ἀϑροΐζω findet sich einzeln bei Sp. D., z. B. Eugen. (Plan. 308)].

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 47.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: