ἀλλ-ηγορία

[102] ἀλλ-ηγορία, (VLL. ἄλλο λέγον τὸ γράμμα, ἄλλο τὸ νόημα), bildlicher Ausdruck, bildliche Darstellungsweise; allegorische Erklärung, bes. der Mythen, Cic. or. 27; plur., Att. II, 20; Plut. u. Gramm.; vgl. Quintil. VIII, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 102.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: