ἀμευσί-ποροι

[123] ἀμευσί-ποροι τρίοδοι, Pind. P. 11, 38, wo sich die Wege kreuzen (Eusth. καϑ' ἣν ἀμείβεται πορεία).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 123.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: