ἀμεύσιμον

[123] ἀμεύσιμον, – ὅπη καὶ ἀμ. ἦεν Ap. Rh. 4, 297, wo man gehen konnte (E. M. πορεύσιμον).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 123.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: