ἀπ-εμ-πολάω

[286] ἀπ-εμ-πολάω, verkaufen, τινός, wofür, Xen. Conv. 8, 21; ἄρνας ἀντ' οἴνου ἀπημπόλα Eur. Cycl. 275; μέλαϑρα Ion. 1371; ψυχάς Phoen. 1234; übtr., verrathen, preisgeben, ἡ μὲν Ἄργος βαρβάροις ἀπημπόλα Troad. 973; τίνος τήνδ' ἀπεμπολᾶς χϑονός I. T. 1360, hinterlistig fortführen; so pass. ἀπεμπολώμενοι Ar. Ach. 352; Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 286.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: