ἀπ-εμ-πολέω

[286] ἀπ-εμ-πολέω, dasselbe, Sp., ἀπεμπολεῖται Aesop. 45, u. öfter, aber mit ω geschr., wie Apolld. 3, 2, 2; s. Lob. ad Phryn. p. 584; bei Luc. scheint ἀπεμπολάω vorzuziehen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 286.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: