ἀπ-ενέπω

[286] ἀπ-ενέπω, Eur. I. A. 552, = ἀπ-εννέπω, verbieten, Aesch. Spt. 1044 Eum. 916; τί Soph. O. C. 209; νιν ϑαλάμων Eur. I. A. 552; mit folgdm inf. u. μή Herc. fur. 1295; Ion. 1282.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 286.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: