ἀπ-ενιαυτέω

[286] ἀπ-ενιαυτέω (ἐνιαυτός), ein Jahr abwesend, im Exil sein, Plat. Legg. XI, 866 c; τρεῖς ἐνιαυτούς 868 c, nach den besten mss.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 286.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: