ἀσελγο-μανέω

[369] ἀσελγο-μανέω, rasend ausschweifend sein, Luc. Philopatr. 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 369.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: