ἀσελγό-κερως

[369] ἀσελγό-κερως, ωτος, mit übermäßig großen Hörnern, Plat. com. in VLL. von dem ehernen Widder auf der Burg, B. A. 451 erkl. τὸν μεγαλόκερον ἢ βίαιον τοῖς κέρασιν; vgl. Diogen. 5, 61.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 369.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: