ἀ-βακιζόμενος

[2] ἀ-βακιζόμενος, ruhig, Anacr. frg. 35, 5 im EM., vergl. ἀβακέω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 2.
Lizenz:
Faksimiles:
2
Kategorien: