ἀ-βακής

[2] ἀ-βακής, ές (βάζω), sprachlos, wie ein junges Kind, das noch uicht sprechen kann, kindlid, φρήν Sapph. frg. 23. – Adv. ἀβακέως, wird BA. 323 ἀσυνέτως erklärt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 2.
Lizenz:
Faksimiles:
2
Kategorien: