ἀ-βελτερία

[2] ἀ-βελτερία, , Thorheit, Einfalt, ὑπ' ἀβελτερίας ᾤμην δεῖν τἀληϑῆ λέγειν Plat. Conv. 198 d; mit νωϑρότης verb. Arist. rhet. 2, 17; ὥστ' εἰ ταῦϑ' ὑπ' ἀβ. ἢ δι' εὐήϑειαν ἢ δι' ἄλλην ἄγνοιαν ἡντινοῦν πέπρακται Dem. 19, 98; πολλῆς ἀβελτερίας ἐστίν[2] Aesch. 1, 71. Sehr oft bei Plut., z. B. Poplic. 3, die erheuchelte Einfalt des Brutus, und in Vbdg mit ἀμαϑία und ähnlichen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 2-3.
Lizenz:
Faksimiles:
2 | 3
Kategorien: