ὰ-βελτερο-κόκκυξ

[3] ὰ-βελτερο-κόκκυξ erkl. Phryn. BA. 27: ἀβέλτερος καὶ κενός, woraus es Mein. in Plat. com. Ath. II, 68 c nach Bergks conj. aufgenommen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 3.
Lizenz:
Faksimiles:
3
Kategorien: