ἀ-βλεμής

[3] ἀ-βλεμής, ές, (vgl. βλεμεαίνω nach Schol. Nic.; Crion erkl. es falsch für ἀμελής; eigtl. nichttrotzig, muthig blickend, dah. ἵπποι λήϑαργοι bei Suid. auch ἀβλεμεῖς heißen; Hea. ἄτολμος; dann überh.) schwach, Nie. Al. 82; ἀβλεμὲς προςπίπτει Lonain. 29, es klingt schwach. – Adv. ἀβλεμέως πίνειν Panyas. bei Athen. II, 36 d, unenthaltsam trinken (Huld. ἀφροντίστως).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 3.
Lizenz:
Faksimiles:
3
Kategorien: