ἀ-βλεννής

[3] ἀ-βλεννής heißt ein Fisch ῥαφίς bei Athen. VIII, 355 s., schleimlos (Anoll. L. H. ἄχυμος).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 3.
Lizenz:
Faksimiles:
3
Kategorien: