ἀ-βουλέω

[4] ἀ-βουλέω (vgl. ἄβουλος, VLL. μὴ βούλεσϑαι u. μὴ βουλεύεσϑαι), nicht wollen, Plat. Rep. IV, 437 c; neben μὴ ἐϑέλειν, sequ. acc. c. inf Ep. 7, 347 a; Dem. Ep. 2 u. Sp.; ἀβουλήσας τὰ δεδογμένα D. Cass. 55, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 4.
Lizenz:
Faksimiles:
4
Kategorien: