ἀ-βουλεί

[4] ἀ-βουλεί und ἀβουλεύτως, unüberlegt, Hp., wie LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 4.
Lizenz:
Faksimiles:
4
Kategorien: