ἀ-βου-κόλητον

[4] ἀ-βου-κόλητον τοῦτ' ἐμῷ φρονήματι, Aesch. S. 967, (ungehütet, d. i.) unbeachtet.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 4.
Lizenz:
Faksimiles:
4
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika