ἀ-βόρβορος

[3] ἀ-βόρβορος, ohne Schmutz, v. l. für ἀ-βάρβαρος, Hopk. fr. 336.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 3.
Lizenz:
Faksimiles:
3
Kategorien: