ἄ-βολος

[3] ἄ-βολος, von Pferden und Eseln, welche die ersten Zähne noch nicht verloren haben, πῶλος Plat. Lega. VIII, 834 c; Stratt. bei Poll. 10, 55; ἵππος καὶ ἡμίονος Arist. H. A. VI, 22, 4. – Aber αἱ ἄβολοι (se. στολαί) bei Arr. Peripl. Erythr. p. 4 eine Art Mantel, lat. abollae.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 3.
Lizenz:
Faksimiles:
3
Kategorien: