ἀ-γέλοιος

[12] ἀ-γέλοιος, ον, nicht lächerlich, Henioch. comic. Athen. IX, 408 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 12.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: