ἀ-γενεα-λόγητος

[12] ἀ-γενεα-λόγητος, ohne Geschlechtsregister, N. T. neben ἀπάτωρ, ἀμάτωρ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 12.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: