ἀ-γένεια

[12] ἀ-γένεια, ἡ (ἀγενής), niedrige Herkunft, Ggstz γένος, Arist. Pol. 6, 1; Luc. Prom. 9; übtr. unedle Gesinnung, Arist. virt. et vit.; ψυχῆς καὶ μαλακία Plut. cons. ad Apoll. p. 344. Einige schreiben ἀγέννεια.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 12.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: