ἀ-δίαντον

[34] ἀ-δίαντον, τό, Wasserpflanze, Frauenhaar (nach Ael. H. A. 1, 35 = καλλίτριχον), Theocr. 13, 41, Plut. Symp. 1, 1, 4 u. Theophr. Bei Orph. Arg. 915 auch ὁ ἀδίαντος; eigtl. =

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: