ἀ-διακόνητος

[34] ἀ-διακόνητος, unbedient, κέλευσμα, unbefolgt, Ios.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 34.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: